jak dbać o instrument

OGÓLNE WARUNKI GWARANCYJNE

Ważnym jest aby wiedzieć, że żaden producent, sprzedawca, serwisant czy zakład remontujący fortepiany i pianina nie uzna praw gwarancyjnych właściciela jeżeli:

1. względna wilgotność powietrza w pomieszczeniu, w którym umiejscowiony jest instrument będzie utrzymywać się poniżej 40% lub wzrośnie powyżej 65%


2. odległość instrumentu od bezpośredniego działania źródła ciepła będzie mniejsza niż 1,5 m                             

3. instrument będzie użytkowany na wolnym powietrzu

4. uszkodzenia będą wynikać z zalania lub przesuszenia   

5. uszkodzenia będą wynikiem działań osób niekompetentnych

STROJENIE

Dbaj o to, aby pianino (fortepian) było nastrojone. Wysokość stroju określa przyjęty międzynarodowy standard, wytyczony dla dźwięku a1, jako 440 Hz. Tylko instrument nastrojony i utrzymany w wysokiej sprawności technicznej może zabrzmieć pięknie i być źródłem przyjemności dla użytkowników.

Jak często należy stroić pianino/fortepian?

Aby zapewnić poprawny strój instrumentu, strojenie powinno odbyć się przynajmniej raz w roku. Sugerowane jest strojenie raz na pół roku, czyli w okresach, gdzie warunki klimatyczne cechują się skrajnymi wartościami temperatury i wilgotności. Instrument nie strojony latami, aby osiągnąć odpowiednią wysokość, często wymaga kilku strojeń.

JAK WYBRAĆ STROICIELA

Wybór wykwalifikowanego stroiciela jest kwestią niezwykle ważną. W tym wyborze pomocne może być Stowarzyszenie Polskich Stroicieli Fortepianów. Na stronie http://www.spsf.pl/ znajduje się lista rekomendowanych stroicieli wraz z ich danymi adresowymi. Polecam tę stronę.

CZYSZCZENIE

Pianino należy utrzymywać w czystości. Zamknięta nakrywa instrumentu ochroni klawiaturę przed kurzem i pyłem. Klawiatura może być przetarta  wilgotną ściereczką, a następnie suchą.

TRUDNO USUWALNE ZABRUDZENIA

Przy trudno usuwalnych zabrudzeniach można przetrzeć klawiaturę szmatką lekko zwilżoną płynem do czyszczenia klawiatury, dostępnym w sklepach muzycznych. Uwaga! Do czyszczenia klawiatury nie wolno używać przypadkowych środków chemicznych i rozpuszczalników. Bardzo ostrożnie należy dobierać środki do czyszczenia i pielęgnacji obudowy instrumentu. Drewniane zewnętrzne częśći instrumentów pokryte są różnego rodzaju lakierami i politurami, które mogą być nieodporne na niektóre składniki chemiczne występujące w popularnych specyfikach czyszczących. Bardzo ostrożnie należy stosować aerozole, które mogą zawiarać silikon. Jeżeli dostawca instrumentu nie określił wymagań w tym zakresie, należy zasięgnąć rady zaufanego stroiciela. W żadnym razie nie może dojść do kontaktu środków chemicznych lub ich oparów ze strunami instrumentu.

OSTROŻNIE Z WNĘTRZEM INSTRUMENTU

Wszelkie problemy techniczne z wewnętrzną częścią instrumentu oraz jej czystością, należy pozostawić osobie serwisującej. Nawet odkurzanie instrumentu wewnątrz, lepiej odłożyć do najbliższego strojenia.

WILGOTNOŚĆ

Jedną z najważniejszych kwestii jest zapewnienie możliwie stałej temperatury (ok. 18-22 °C) i względnej wilgotności powietrza (w przedziale 40-65 %) w pomieszczeniu, w którym znajduje się instrument. Jeżeli to tylko możliwe, instrument nie powinien znajdować się przy zewnętrznej ścianie budynku oraz często otwieranych oknach. Instrument powinien stać minimum 1,5 metra od bezpośredniego działania źródeł ciepła takich jak: nasłonecznienie, kaloryfer - grzejnik, kominek, ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja. Wymienione czynniki mają decydujący wpływ na trwałość instrumentu oraz na stabilność i wysokość stroju.

SYSTEMATYCZNE GRANIE

Na stan instrumentu ma również wpływ jego systematyczne użytkowanie. Podnosi ono umiejętności pianisty oraz pomaga poznać instrument. Każdy człowiek inaczej odbiera te same bodźce muzyczne i ograniczenia techniczne. Jednym z najtrudniejszych zadań stroiciela jest odpowiednie przygotowanie instrumentu do indywidualnych potrzeb muzyka. Każdy instrument potrzebuje czasu na tzw. rozegranie się. Nawet zupełnie sprawny instrument długo nie używany traci swoją sprawność techniczną i walory muzyczne. Przywrócenie ,,dobrej kondycji technicznej" w instrumencie wymaga ponownych zabiegów stroiciela.

OSTROŻNIE Z CIECZĄ

Wszelkie napoje i ciecze nie powinny znajdować się w pobliżu instrumentu. Płyny, które przedostaną się do wnętrza instrumentu, powodują bardzo poważne szkody. Nigdy nie należy stawiać na instrumentach doniczek z kwiatami oraz wazonów z wodą. Zdecydowanie łatwiej zadbać o odpowiednie zabezpieczenie instrumentu niż ratować go po zalaniu. Jeżeli dojdzie do zalania, powinno to zostać niezwłocznie zgłoszone stroicielowi.

NIE NAPRAWIAJ SAMODZIELNIE

Choć niektóre uszkodzenia instrumentu (np. odklejona biała nakładka klawiaturowa) wyglądają na łatwe do naprawienia, nie należy naprawiać pianina czy fortepianu samodzielnie. Często, do usunięcia pozornie drobnej usterki, potrzebne są specjalne narzędzia, kleje oraz doświadczenie. W instrumentach wiele elementów i wymiarów jest ze sobą powiązanych, co powodować może, że niewielki błąd w naprawie w jednym miejscu, spowoduje dysfunkcję w innym.

KIEDY ZDECYDOWAĆ SIĘ NA REMONT INSTRUMENTU?

Zniszczony instrument może zostać poddany generalnemu remontowi, który przywróci jego świetność i sprawne funkcjonowanie. Kwestię remontu warto rozważyć ze stroicielem, który dokona ekspertyzy instrumentu i ustali zakres prac oraz koszty.

PROFESJONALNY TRANSPORT

Wiele uszkodzeń instrumentów jest wynikiem złego transportowania. Warto korzystać z usług profesjonalnych firm zajmujących się transportem instrumentów, które może polecić stroiciel stale współpracujący z właściwymi fachowcami. Osoby profesjonalnie zajmujące się przewozem instrumentów, przez lata doświadczeń, wypracowały wysokie standardy, dzięki którym radzą sobie z ogromnym ciężarem, specyficzną konstrukcją, delikatną obudową instrumentów, a także doskonale pokonują bariery architektoniczne.